Menu

Diensten Pronesto:


Bij Pronesto kunt u terecht voor de volgende werkzaamheden:

Recherche werkzaamheden
Recherchewerkzaamheden worden in artikel 1 van de Wet gedefinieerd als: "Het vergaren en analyseren van gegevens". Particuliere recherchebureaus doen onderzoek op verzoek van een opdrachtgever, in het private domein. Het zal daarbij veelal gaan om onderzoek naar feiten en omstandigheden die de opdrachtgever op enige wijze schade toebrengen of zouden kunnen toebrengen, of feiten die anderszins onrechtmatig jegens de opdrachtgever kunnen zijn. Indien Pronesto hierin iets voor u kan betekenen, neemt u dan vrijblijvend contact met ons op.
Bewijsvoering voor gerechtelijke zaken
Voor juristen en de advocatuur kan het interessant zijn om eens na te denken over de voordelen van samenwerken met een recherchebureau. Het civiel recht ( tussen burgers onderling ) kent de term onrechtmatig verkregen bewijs niet; sterker nog, veelal wordt de bewijsvoering van een erkend recherchebureau geaccepteerd als bewijsmateriaal. Binnen het strafrecht moet een recherchebureau juist heel secuur letten op de manier van waarheidsvinding. Helaas komt het steeds vaker voor dat de politie niks met uw aangifte doet, door gebrek aan capaciteit; geen prioriteit of een andere reden. Pronesto kan hierin ook iets voor u of uw advocaat betekenen.
Toedrachts onderzoeken ( voor verzekeraars )
Het komt steeds vaker voor dat de verzekering opgelicht wordt; helaas staat de media er vol van. Indien u als verzekeraar twijfels heeft over de ingediende claim, staat recherchebureau Pronesto u graag bij; wij onderzoeken dan of de geclaimde schade terecht is; vaak doen we dit door ter plaatse te gaan en een gedegen (buurt) onderzoek te verrichten. Met een betrouwbare rapportage met bijgevoegd bewijsmateriaal kunt u aan de slag om de claim opnieuw te beoordelen.
Alimentatie onderzoek
Alimentatie onderzoek doen wij om te bewijzen dat uw ex partner weer samenwoont of weer een werkbetrekking heeft. Heeft u een vermoeden of hoort u signalen dat uw ex partner alweer een nieuwe relatie heeft en samenwoont of dat hij/zij inmiddels weer werk heeft gevonden; neemt u contact met ons op om te kijken of wij iets voor u kunnen betekenen. Indien uw vermoedens juist blijken te zijn, zullen wij u bewijsmateriaal aanleveren, waar u vervolgens weer mee aan de slag kunt om te zorgen dat u geen alimentatie hoeft te betalen.
Overspel onderzoek
Overspel herkennen is in eerste instantie op basis van onderbuik gevoel; uw partner gedraagt zich de laatste tijd anders; laat zijn telefoon niet meer onbeheerd achter of is ineens vaak van huis. Indien u zekerheid wilt of uw partner u trouw is of dat hij er iemand op na houdt, dan kunt u terecht bij Pronesto. wij zullen uw partner observeren en vastleggen waar hij/zij mee bezig is. Hiervan krijgt u een rapportage met bewijsmateriaal, waarna u hem/haar kunt confronteren hiermee.
Onrechtmatig ziekteverzuim
Indien u medewerkers hebt die (langdurig) ziek zijn en u krijgt geluiden dat hij/zij niet helemaal eerlijk is omtrent de ziektemelding en toch activiteiten onderneemt die niet overeenkomen met de verzuim melding, kunt u een beroep doen op Pronesto. Wij zullen u dan bewijsmateriaal aanleveren, zodat u daar vervolgstappen op kunt ondernemen.
Controle buitendienst medewerkers
U heeft buitendienst medewerkers in dienst en u heeft een vermoeden dat ze niet de werkzaamheden uitvoeren die ze zeggen uit te voeren, of dat ze met totaal andere dingen tijdens werktijd bezig zijn, dan waar u ze voor nodig heeft. Ook hiervoor kunt u Pronesto inschakelen; wij zullen bewijsmateriaal aanleveren zodat u de benodigde vervolgstappen kunt zetten.
Verhaalsinformatie of debiteurenbezoek
Indien u een vordering heeft op een debiteur en u krijgt hem/haar maar niet te pakken en u heeft niet de beschikking over een buitendienst, kunt u Pronesto inschakelen. Dit is veel laagdrempeliger dan het inschakelen van een Gerechtsdeurwaarder. Wij hebben ruime ervaring in het afleggen van huisbezoeken en het doen van buurtonderzoeken. In de daaropvolgende rapportage zullen wij tevens onze bevindingen omtrent de buurt en het pand vermelden. Wij zullen u dan tevens advies geven over de te nemen vervolgstappen.
Observatie ( zowel Dynamisch als Statisch )
Om bewijsmateriaal te verzamelen is het in veel zaken nodig om observaties uit te voeren. Pronesto kan hierin iets voor u betekenen. Dit kan door statische observatie, bv om te kijken wie er een bepaald pand of woning in-of uit gaan, maar dit kan ook door dynamische observatie; hierbij volgen wij personen om aan te tonen wat hij/zij allemaal uitspookt. Hierbij krijgt u een uitgebreide rapportage met foto/film materiaal.


Tevens kunt u bij ons terecht wanneer u bijvoorbeeld voor langere tijd niet in uw woning aanwezig bent of wanneer u bij een rouw- of trouw plechtigheid bent. Wij kunnen dan uw woning voor u observeren.

Heeft u vragen/wensen die hier niet tussen staat; neem vrijblijvend contact met ons op, zodat we kunnen kijken of we iets voor u kunnen betekenen.

Tarieven Pronesto:


Een intakegesprek ( mits in de regio Zwolle ) is altijd kosteloos.

Gratis intakegesprek? Neem contact op via onze contactpagina.

Informeer vrijblijvend naar onze tarieven!

Tevens bestaat er de mogelijkheid om een pakketprijs af te spreken, zodat u niet voor verassingen komt te staan.

We hopen snel iets van u te horen!