Menu

Wie wij zijn


Recherchebureau Pronesto is een professioneel en door het ministerie van justitie erkend recherchebureau.

Eigenaar en particulier onderzoeker A.E. ( Sander ) Kanning heeft een ruime achtergrond bij de politie.

Pronesto voldoet ruim aan alle wettelijk gestelde eisen en heeft een vergunning onder POB 1741

Onderstaande wettelijke richtlijnen worden gehanteerd door Pronesto:

Werkt conform de WPBR; privacy gedragscode en de AVG.
Diverse onderzoeksmogelijkheden, waaronder: statische of dynamische observatie; analyseren van gegevens; houden van interview’s met betrokkenen.
Iedere medewerker is ten aller tijde verplicht zich te legitimeren als zijnde particulier onderzoeker.
Verplichting tot geheimhouding en beveiligingsplicht m.b.t. verkregen informatie.


Pronesto staat onder toezicht van de Autoriteit Persoonsgegevens en de minister van justitie.

Pronesto voert verschillende soorten onderzoeken uit voor zowel bedrijven (bedrijfsrecherche); verzekeraars; advocatuur en voor particulieren.

Logo van autoriteit persoongeggevens
Logo van justitie

vandaag